skip to Main Content
warunki podróżowania testy i kwarantanna

Warunki podróżowania wakacje 2021 – testy i kwarantanna

Wakacje 2021 – prezentujemy zestawienie testy i kwarantanna na wakacyjnych kierunkach. Każdy kraj osobno ustala zasady wjazdu więc postanowiliśmy zebrać wszystkie informacje w jednym miejscu żeby ułatwić zorientowanie się w tych zawiłościach. Zasady podróżowania mogą się zmieniać, staramy się aby ten tekst był cały czas jak najbardziej aktualny, zestawienie przedstawia zasady na dzień 19.06.2021. Oczywiście przed rozpoczęciem podróży należy jeszczer raz dokładnie sprawdzić warunki podróżowania !

Kompendium wiedzy o zasadach podróżowania. Testy i kwarantanna na wakacje 2021

Albania

Test na Covid-19 nie jest wymagany.

Bułgaria

Test na Covid-19 – PCR lub antygenowy jest wymagany.

Zwolnione z obowiązku testu są osoby, które spełniają jeden z warunków:

 • posiadają certyfikat w języku angielskim potwierdzający przyjęcie pełnego cyklu szczepienia przeciwko COVID-19 (ostatnia dawka musi zostać przyjęta co najmniej 14 dni przed planowanym przylotem do Bułgarii); dokument powinien zawierać: imię i nazwisko, datę urodzenia, daty przyjęcia szczepionki (obie dawki w przypadku szczepionki dwudawkowej), nazwę i numer szczepionki, nazwę producenta szczepionki, kraj wydania i nazwę organu wydającego
 • posiadają zaświadczenie o przebytym COVID-19 w języku angielskim (może być pozytywny wynik testu RT-PCR lub antygenowego) w przedziale czasowym nie później niż 15 dni i nie wcześniej niż 180 dni przed przylotem do Bułgarii; dokument musi zawierać: imię i nazwisko, dane placówki wykonującej test (nazwę, adres, dane kontaktowe), datę wykonania testu oraz rodzaj testu, wynik pozytywny testu.

 

 • test RT-PCR lub antygenowy należy wykonać w Polsce; test RT-PCR powinien być wykonany maksymalnie 72 godziny przed przylotem do Bułgarii, test antygenowy – maksymalnie 48 godzin przed przylotem (czas liczony jest od pobrania próbek do badania)
  Zobacz listę akceptowanych testów antygenowych>
 • obowiązek wykonania testu dotyczy wszystkich podróżnych (w tym dzieci powyżej 5. roku życia)

Cypr

Test na Covid-19 jest wymagany.

Zwolnione z obowiązku testu oraz izolacji są osoby, które przedstawią zaświadczenie przyjęcia pełnego cyklu szczepienia na COVID-19 (szczepionką dopuszczoną do obrotu w Unii Europejskiej). W przypadku zaszczepienia jednodawkową szczepionką Johnson & Johnson, od jej przyjęcia musi upłynąć co najmniej 14 dni. Kopia zaświadczenia o zaszczepieniu powinna zostać dołączona do formularza Cyprus Flight Pass, oryginał należy zabrać ze sobą w podróż w celu okazania na żądanie lokalnych służb (nie należy go umieszczać w bagażu rejestrowanym).

Wymagania dotyczące testu:

 • podróżni udający się na Cypr, przed wejściem na pokład samolotu, mają obowiązek okazać negatywny wynik testu RT-PCR
 • test RT-PCR musi być wykonany maksymalnie na 72 godziny przed rozpoczęciem podróży
 • dzieci w wieku poniżej 12 lat są zwolnione z obowiązku wykonania testu

Niezależnie od powyższego, na lotnisku po przylocie, podróżni (w tym osoby zaszczepione) mogą być poddani wyrywkowym testom na COVID-19.

 

Czarnogóra

Test na Covid-19 nie jest wymagany do 18.06.2021.

 

Chorwacja

Test na COVID-19 (RT-PCR lub antygenowy) jest wymagany

Zgodnie z regulacjami obowiązującymi od 2.06.2021 r. zwolnione z obowiązku testu są osoby, które spełniają jeden z warunków:

  • posiadają zaświadczenie o przyjęciu pełnego cyklu szczepień (bez względu na rodzaj szczepionki), o ile od przyjęcia ostatniej dawki szczepionki upłynęło min. 14 dni
  • posiadają zaświadczenie przyjęcia pierwszej dawki szczepionki o ile od zaszczepienia pierwszą dawką minęło:
   • Pfizer, Moderna lub Gamaleja Sputnik V – minimum 22 dni i maksymalnie 42 dni
   • Astra Zeneca – minimum 22 dni i maksymalnie 84 dni
  • posiadają zaświadczenie potwierdzające przebycie COVID-19 i zostały zaszczepione jedną dawką szczepionki w ciągu sześciu miesięcy od początku choroby COVID-19, a szczepienie odbyło się na mniej niż 180 dni przed przekroczeniem granicy (wymagane jest posiadanie 2 zaświadczeń – przechorowana COVID-19 oraz szczepienia)
  • posiadają zaświadczenie lekarskie potwierdzające przebycie COVID-19 w okresie ostatnich 6 miesięcy (tzw. ozdrowieńcy) lub pozytywny wyniku testu RT-PCR lub antygenowego (testy wykonane maksymalnie na 180 dni, ale minimum na 11 dni przed przekroczeniem granicy)

W/w zaświadczenia można pobrać m.in. z Indywidualnego Konta Pacjenta (IKP)
Zobacz jak uzyskać zaświadczenia>

 

Dzieci do 12 roku życia podróżujące pod opieką rodziców/opiekunów, którzy spełniają wyżej wymienione warunki wjazdu do Chorwacji, również zwolnione są z obowiązku testu.

Jeśli ww. dokumenty są wystawione w języku polskim, należy do nich dołączyć tłumaczenie przysięgłe na język angielski lub chorwacki. Osoby, które wjeżdżając do Chorwacji nie okażą ww. potwierdzeń, będą zobowiązane do odbycia 10-dniowej kwarantanny. Kwarantanna może zostać skrócona po okazaniu negatywnego wyniku testu wykonanego w Chorwacji.

Wszyscy podróżni, którzy ukończyli 7. rok życia, mają obowiązek okazania przy wjeździe do Chorwacji:

 • negatywnego wyniku testu PCR na SARS-CoV-2 lub szybkiego testu antygenowego (honorowane są wyłącznie testy uznawane w krajach UE)
 • test powinien być wykonany maksymalnie 48 godzin przed wjazdem do Chorwacji (ważność obu testów liczy się od momentu pobrania materiału do badania)

 

Egipt

Test na Covid-19 jest wymagany.

 • wszyscy podróżni udający się do Egiptu zobowiązani są posiadać zaświadczenie wykonania testu RT-PCR z wynikiem negatywnym
 • test powinien być wykonany maksymalnie na 72h przed wjazdem do Egiptu
 • alternatywą dla Turystów nieposiadających w/w zaświadczenia jest możliwość poddania się testom w kierunku COVID-19 na lotnisku po przylocie do Egiptu. Koszt badania to 30 USD/os.
 • obowiązek wykonania testu nie obejmuje dzieci w wieku do 6 lat
 • procedura wykonania testu nie jest uciążliwa. Po badaniu Turyści są przewiezieni transferem (w cenie rezerwacji) do zarezerwowanego przez siebie hotelu, gdzie oczekują 24 godziny na wynik testu – w tym czasie można korzystać z infrastruktury obiektu. W przypadku pozytywnego wyniku testu kwarantanna odbywa się w wykupionym hotelu.
 • Wymogi dot. testu RT-PCR wykonanego w Polsce przed wylotem do Egiptu:

Zaświadczenie w j. angielskim, wydane do 72 godz. przed przybyciem, z prawidłowymi informacjami/danymi o Klientach.
Zaświadczenie musi zawierać jeden z elementów: znak wodny lub kod QR, który pokazuje wyniki testów na oficjalnej stronie laboratorium, lub pieczątkę laboratorium z podpisem lekarza.
Zaświadczenie musi być w wersji drukowanej lub w formie oficjalnego e-maila wysłanego bezpośrednio z laboratorium do Klienta (zaświadczenie wysłane z innego e-maila nie będzie ważne). Zaświadczenia pisane ręcznie nie będą ważne.

Grecja

Test na Covid-19 jest wymagany.

Zwolnione z obowiązku testu są osoby, które spełniają jeden z warunków:

  • posiadają zaświadczenie przyjęcia pełnego cyklu szczepienia na COVID-19 w j. angielskim (szczepionką dopuszczoną do obrotu w Unii Europejskiej), jeśli od ostatniej dawki minęło co najmniej 14 dni.
  • przeszły COVID-19 w ciągu ostatnich 2 do 9 miesięcy przed przylotem do Grecji i posiadają zaświadczenie o przebytym COVID-19 lub zaświadczenie o pozytywnym wyniku testu RT-PCR w języku angielskim

Zaświadczenie musi zawierać dokładne dane osobowe podróżującego. Zaświadczenie może być przetłumaczone na j. angielski przez tłumacza przysięgłego. Dokument o przebyciu koronawirusa może wydać państwowa placówka medyczna lub certyfikowane laboratorium.

Wymagania dotyczące testu:

 • test RT-PCR musi być przeprowadzony nie wcześniej niż 72 godziny przed przybyciem do Grecji
 • obowiązek wykonania testu dotyczy wszystkich podróżnych (w tym dzieci powyżej 6. roku życia)
 • niezależnie od powyższego, po przyjeździe, losowo wybrani podróżni mogą być poddani obowiązkowemu badaniu (brak zgody podróżnego na badanie może spowodować odmowę wpuszczenia na teren Grecji)

Gruzja

Test na COVID-19 (RT-PCR) jest wymagany.

Zwolnione z obowiązku testu są osoby, które posiadają zaświadczenie w j. angielskim o przyjęciu pełnego cyklu szczepienia przeciwko COVID-19 (szczepionką jedno- lub dwudawkową); dokument powinien zawierać: imię i nazwisko, datę urodzenia, daty przyjęcia szczepionki.

Wymagania dotyczące testu:

 • test RT-PCR należy wykonać maksymalnie 72 godziny przed przylotem do Gruzji.
 • kolejny test RT-PCR należy wykonać po 3 dniach od przyjazdu. Dla Klientów ITAKI jest on bezpłatny (z wyjątkiem osób, które wykupiły sam przelot). W okresie pomiędzy dniem przylotu, a dniem wykonania kolejnego testu można swobodnie przemieszczać się po kraju.
 • obowiązek okazania negatywnego wyniku testu dotyczy wszystkich podróżnych, również dzieci.

Hiszpania kontynent

Test na COVID-19 (RT-PCR, antygenowy, RT-LAMP lub TMA) jest wymagany

Zwolnione z obowiązku testu są osoby, które spełniają jeden z warunków:

  • posiadają zaświadczenie przyjęcia pełnego cyklu szczepienia na COVID-19 (szczepionką dopuszczoną do obrotu w Unii Europejskiej), jeśli od ostatniej dawki minęło co najmniej 14 dni. Unijny Certyfikat COVID jest honorowany. Certyfikat szczepienia musi zawierać co najmniej następujące informacje: imię i nazwisko osoby zaszczepionej, datę szczepienia ze wskazaniem przyjęcia ostatniej dawki, rodzaj przyjętej szczepionki, liczbę przyjętych dawek/wskazanie przyjęcia pełnego szczepienia, kraj, w którym dokonano szczepienia oraz wskazanie instytucji wydającej zaświadczenie.
   Zobacz jak uzyskać zaświadczenie>
  • przeszły COVID-19 i posiadają zaświadczenie o przebytym COVID-19 (uznawane będą zaświadczenia wydane przynajmniej 11 dni od uzyskania pierwszego pozytywnego wyniku testu RT-PCR; zaświadczenia tracą ważność po 180 dniach od uzyskania pierwszego pozytywnego wyniku testu RT-PCR); zaświadczenie musi zawierać następujące informacje: imię i nazwisko podróżującego, datę przeprowadzenia pierwszego testu z wynikiem pozytywnym, wskazanie rodzaju przeprowadzonego testu oraz wskazanie kraju, którym przeprowadzono test.

W/w zaświadczenia należy przedstawić w języku angielskim, hiszpańskim, francuskim lub niemieckim. W przypadku braku możliwości uzyskania dokumentu w jednej w powyższych wersji językowych, oryginalne polskie zaświadczenie należy przedstawić z tłumaczeniem przysięgłym na język hiszpański.

Wymagania dotyczące testu:

 • test antygenowy lub RT-PCR (lub inny test typu NAAT zaakceptowany przez Komisję Europejską, m.in. RT-LAMP, TMA) należy wykonać w Polsce maksymalnie na 48 godzin przed przylotem do Hiszpanii (czas jest liczony od pobrania próbek do badania)
 • okazanie negatywnego wyniku testu będzie warunkowało wejście na pokład samolotu
 • obowiązek okazania negatywnego wyniku testu dotyczy wszystkich pasażerów, którzy ukończyli 12. rok życia

Zaświadczenie z wynikiem testu musi spełniać następujące warunki:

 • musi być wystawione w j. angielskim lub j. hiszpańskim przez laboratorium oficjalnie uznawane przez Ministerstwo Zdrowia (lista laboratoriów dostępna na https://www.gov.pl/web/zdrowie/lista-laboratoriow-covid) w formie papierowej (oryginał) lub cyfrowej – do wyświetlenia na ekranie urządzenia mobilnego
 • zaświadczenie musi zawierać:
  • datę i godzinę wykonania testu
  • dane osoby wykonującej test
  • nazwę laboratorium odpowiedzialnego za wykonanie badania
  • charakter laboratorium
  • jednoznaczną informację o negatywnym wyniku

Turystów podróżujących z Portugalii do Hiszpanii (np. na wypoczynek na hiszpańskim wybrzeżu Costa de La Luz) obowiązują warunki wjazdu opisane w akapicie Portugalia. Przy przekraczaniu granicy lądowej z Hiszpanią, hiszpański formularz FCS nie jest wymagany.

Hiszpania Wyspy Kanaryjskie

Test na COVID-19 (RT-PCR, antygenowy, RT-LAMP lub TMA) jest wymagany

Zwolnione z obowiązku testu są osoby, które spełniają jeden z warunków:

  • posiadają zaświadczenie przyjęcia pełnego cyklu szczepienia na COVID-19 (szczepionką dopuszczoną do obrotu w Unii Europejskiej), jeśli od ostatniej dawki minęło co najmniej 14 dni. Unijny Certyfikat COVID jest honorowany. Certyfikat szczepienia musi zawierać co najmniej następujące informacje: imię i nazwisko osoby zaszczepionej, datę szczepienia ze wskazaniem przyjęcia ostatniej dawki, rodzaj przyjętej szczepionki, liczbę przyjętych dawek/wskazanie przyjęcia pełnego szczepienia, kraj, w którym dokonano szczepienia oraz wskazanie instytucji wydającej zaświadczenie.
   Zobacz jak uzyskać zaświadczenie>
  • przeszły COVID-19 i posiadają zaświadczenie o przebytym COVID-19 (uznawane będą zaświadczenia wydane przynajmniej 11 dni od uzyskania pierwszego pozytywnego wyniku testu RT-PCR; zaświadczenia tracą ważność po 180 dniach od uzyskania pierwszego pozytywnego wyniku testu RT-PCR); zaświadczenie musi zawierać następujące informacje: imię i nazwisko podróżującego, datę przeprowadzenia pierwszego testu z wynikiem pozytywnym, wskazanie rodzaju przeprowadzonego testu oraz wskazanie kraju, którym przeprowadzono test.

W/w zaświadczenia należy przedstawić w języku angielskim, hiszpańskim, francuskim lub niemieckim. W przypadku braku możliwości uzyskania dokumentu w jednej w powyższych wersji językowych, oryginalne polskie zaświadczenie należy przedstawić z tłumaczeniem przysięgłym na język hiszpański.

Wymagania dotyczące testu:

 • test antygenowy lub RT-PCR (lub inny test typu NAAT zaakceptowany przez Komisję Europejską, m.in. RT-LAMP, TMA) należy wykonać w Polsce maksymalnie na 48 godzin przed przylotem do Hiszpanii (czas jest liczony od pobrania próbek do badania)
 • okazanie negatywnego wyniku testu będzie warunkowało wejście na pokład samolotu
 • obowiązek okazania negatywnego wyniku testu dotyczy wszystkich pasażerów, którzy ukończyli 6. rok życia (dotyczy osób, które będą przebywać w turystycznym obiekcie noclegowym, w pozostałych przypadkach obowiązek okazania negatywnego wyniku testu dotyczy wszystkich pasażerów, którzy ukończyli 12 rok życia).

Zaświadczenie z wynikiem testu musi spełniać następujące warunki:

 • musi być wystawione w j. angielskim lub j. hiszpańskim przez laboratorium oficjalnie uznawane przez Ministerstwo Zdrowia (lista laboratoriów dostępna na https://www.gov.pl/web/zdrowie/lista-laboratoriow-covid) w formie papierowej (oryginał) lub cyfrowej – do wyświetlenia na ekranie urządzenia mobilnego
 • zaświadczenie musi zawierać:
  • datę i godzinę wykonania testu
  • dane osoby wykonującej test
  • nazwę laboratorium odpowiedzialnego za wykonanie badania
  • charakter laboratorium
  • jednoznaczną informację o negatywnym wyniku

Hiszpania Majorka

Test na COVID-19 (RT-PCR, antygenowy, RT-LAMP lub TMA) jest wymagany.

Zwolnione z obowiązku testu są osoby, które spełniają jeden z warunków:

  • posiadają zaświadczenie przyjęcia pełnego cyklu szczepienia na COVID-19 (szczepionką dopuszczoną do obrotu w Unii Europejskiej) i minęło:
   • co najmniej 14 dni i nie więcej niż 8 miesięcy od otrzymania pełnego cyklu szczepienia
   • co najmniej 15 dni i nie więcej niż 4 miesiące od otrzymania pierwszej dawki szczepionki

   Unijny Certyfikat COVID jest honorowany. Certyfikat szczepienia musi zawierać co najmniej następujące informacje: imię i nazwisko osoby zaszczepionej, datę szczepienia ze wskazaniem przyjęcia ostatniej dawki, rodzaj przyjętej szczepionki, liczbę przyjętych dawek/wskazanie przyjęcia pełnego szczepienia, kraj, w którym dokonano szczepienia oraz wskazanie instytucji wydającej zaświadczenie.
   Zobacz jak uzyskać zaświadczenie>

  • przeszły COVID-19 i posiadają zaświadczenie o przebytym COVID-19 (uznawane będą zaświadczenia wydane przynajmniej 11 dni od uzyskania pierwszego pozytywnego wyniku testu RT-PCR; zaświadczenia tracą ważność po 6 miesiącach od uzyskania pierwszego pozytywnego wyniku testu RT-PCR); zaświadczenie musi zawierać następujące informacje: imię i nazwisko podróżującego, datę przeprowadzenia pierwszego testu z wynikiem pozytywnym, wskazanie rodzaju przeprowadzonego testu oraz wskazanie kraju, którym przeprowadzono test.

W/w zaświadczenia należy przedstawić w języku angielskim, hiszpańskim, francuskim lub niemieckim. W przypadku braku możliwości uzyskania dokumentu w jednej w powyższych wersji językowych, oryginalne polskie zaświadczenie należy przedstawić z tłumaczeniem przysięgłym na język hiszpański.

Wymagania dotyczące testu:

 • test antygenowy lub RT-PCR (lub inny test typu NAAT zaakceptowany przez Komisję Europejską, m.in. RT-LAMP, TMA) należy wykonać w Polsce maksymalnie na 48 godzin przed przylotem do Hiszpanii (czas jest liczony od pobrania próbek do badania)
 • okazanie negatywnego wyniku testu będzie warunkowało wejście na pokład samolotu
 • obowiązek okazania negatywnego wyniku testu dotyczy wszystkich pasażerów, którzy ukończyli 6. rok życia (dotyczy osób, które będą przebywać w turystycznym obiekcie noclegowym, w pozostałych przypadkach obowiązek okazania negatywnego wyniku testu dotyczy wszystkich pasażerów, którzy ukończyli 12 rok życia).

Zaświadczenie z wynikiem testu musi spełniać następujące warunki:

 • musi być wystawione w j. angielskim lub j. hiszpańskim przez laboratorium oficjalnie uznawane przez Ministerstwo Zdrowia (lista laboratoriów dostępna na https://www.gov.pl/web/zdrowie/lista-laboratoriow-covid) w formie papierowej (oryginał) lub cyfrowej – do wyświetlenia na ekranie urządzenia mobilnego
 • zaświadczenie musi zawierać:
  • datę i godzinę wykonania testu
  • dane osoby wykonującej test
  • nazwę laboratorium odpowiedzialnego za wykonanie badania
  • charakter laboratorium
  • jednoznaczną informację o negatywnym wyniku

Madera i Porto Santo

Test na Covid-19 PCR jest wymagany.

Zwolnione z obowiązku testu są osoby, które spełniają jeden z warunków:

 • w przeciągu ostatnich 180 dni przeszły COVID-19 (ozdrowieńcy)
 • przyjęły pełny cykl szczepienia:
  • szczepionką Moderna, Pfizer lub AstraZeneca i od drugiej dawki minęło co najmniej 14 dni,
  • jednodawkową szczepionką Johnson & Johnson i od jej przyjęcia minęło co najmniej 28 dni,

W obu przypadkach należy okazać dokument (w j. angielskim lub j. portugalskim) potwierdzający przyjęcie szczepionek lub przebycie choroby.

Wymagania dotyczące testu:

 • test RT-PCR należy wykonać w Polsce maksymalnie na 72 godziny przed wylotem na Maderę/Porto Santo i podpisać specjalną deklarację
 • obowiązek okazania negatywnego wyniku testu dotyczy wszystkich pasażerów, którzy ukończyli 12. rok życia

lub

 • bezpłatny test RT-PCR na lotnisku po przylocie (koszt pokrywa Rząd Madery); cała procedura wykonania testu nie powinna trwać dłużej niż 1 godz.

Po wypełnieniu deklaracji, pasażer opuszcza lotnisko, udaje się transferem (który jest w cenie w ramach umowy) do zarezerwowanego przez siebie hotelu. Tam oczekuje na wynik testu, który zostanie przesłany na wskazany numer telefonu ok. 12-24 h od wykonania testu (nie dotyczy osób, które wykupiły sam przelot – osoby te na własną rękę udają się do zarezerwowanego przez siebie miejsca pobytu).

Od 01.06.2021 osobom, które wykonają test RT-PCR na własny koszt przed przylotem na Maderę lub Porto Santo (czyli nie korzystają z bezpłatnego testu RT-PCR na lotnisku po przylocie), Rząd Madery zapewnia bezpłatny test (RT-PCR lub antygenowy) przed wylotem powrotnym do Polski. Termin wykonania testu należy zarezerwować poprzez formularz na stronie www.madeirasafe.com.

 

 

Malediwy

Test na Covid-19 jest wymagany.

Wymagania dotyczące testu:

 • test RT-PCR należy wykonać maksymalnie na 96 godzin przed wylotem na Malediwy (czas liczony jest od momentu pobrania próbek do planowanej godziny startu samolotu)
 • testy antygenowe nie są akceptowane
 • okazanie negatywnego wyniku testu będzie warunkowało wejście na pokład samolotu
  obowiązek okazania negatywnego wyniku testu dotyczy wszystkich pasażerów, którzy ukończyli 1. rok życia
 • Zaświadczenie z wynikiem testu musi spełniać następujące warunki:

musi być wystawione w j. angielskim przez laboratorium oficjalnie uznawane przez Ministerstwo Zdrowia (lista laboratoriów dostępna na: https://www.gov.pl/web/zdrowie/lista-laboratoriow-covid)
zaświadczenie musi zawierać:
datę i godzinę wykonania testu
dane osoby wykonującej test
nazwę laboratorium odpowiedzialnego za wykonanie badania
charakter laboratorium
jednoznaczną informację o negatywnym wyniku

Malta

Test na Covid-19 jest wymagany.

 • test RT-PCR należy wykonać w Polsce maksymalnie na 72 godziny przed planowanym wylotem na Maltę (czas liczony jest od momentu pobrania próbek do godziny planowanego wylotu)
 • dokument potwierdzający negatywny wynik testu musi być w j. angielskim
 • z obowiązku nie są zwolnione osoby, które poddały się szczepieniu na COVID-19, ani tzw. ozdrowieńcy
 • dodatkowo każdy z podróżnych może zostać poproszony o poddanie się testowi na COVID-19 na lotnisku po przylocie (test na koszt Rządu Malty), cała procedura wykonania testu nie powinna trwać dłużej niż 1 godz.

Meksyk

Test na Covid-19 nie jest wymagany.

 

Tunezja i Djerba

Test na Covid-19 PCR jest wymagany.

Zwolnione z obowiązku testu są osoby, które spełniają jeden z warunków:

  • posiadają certyfikat potwierdzający przyjęcie pełnego cyklu szczepienia na COVID-19 wraz z kodem QR; dokument ten można uzyskać po zalogowaniu na konto IKP poprzez stronę pacjent.gov.pl; unijny certyfikat COVID jest aktualnie jedynym akceptowanym przy wylotach do Tunezji dokumentem potwierdzającym zaszczepienie
   Zobacz jak uzyskać zaświadczenie>
  • posiadają zaświadczenie lekarskie w języku angielskim potwierdzające przebycie COVID-19 co najmniej 6 tygodni przed wejściem na pokład samolotu.

Każdy podróżny w wieku od 12. lat, jest zobowiązany do:

 • przedstawienia w dniu przyjazdu negatywnego wyniku testu RT-PCR, przeprowadzonego maksymalnie na 72 godziny przed wejściem na pokład samolotu (zaświadczenie w języku angielskim),
 • posiadania podczas podróży w Tunezji biletu lotniczego (w przypadku przelotów czarterowych zamiast biletu można okazać dokument podróży) oraz vouchera na zakwaterowanie,
 • poruszania się poza hotelem wyłącznie w zorganizowanych grupach.

Po przylocie do Tunezji prowadzone są losowe testy na wybranej grupie pasażerów. Każda osoba z pozytywnym wynikiem zostanie umieszczona na kwarantannie w specjalnie do tego wyznaczonych ośrodkach.

Obowiązek okazania negatywnego wyniku testu RT-PCR, potwierdzenia przyjęcia szczepionki lub przebycia zachorowania na COVID-19 dotyczy również pasażerów, którzy mają zarezerwowany sam lot. Podrózni „flight only” (z wyjątkiem zaszczepionych i ozdrowieńców) po przylocie mają obowiązek poddania się 7-dniowej kwarantannie w wybranym przez siebie miejscu.

 

Turcja

Test na Covid-19 PCR lub antygenowy jest wymagany.

Zwolnione z obowiązku testu są osoby, które spełniają jeden z warunków:

  • posiadają zaświadczenie przyjęcia pełnego cyklu szczepienia na COVID-19, jeśli od ostatniej dawki minęło co najmniej 14 dni. Zaświadczenie o szczepieniu musi być wydane przez oficjalne władze kraju w języku angielskim
  • przeszły COVID-19 i zostały wyleczone w ciągu ostatnich 6 miesięcy (szczegółowe informacje odnośnie wymaganego dokumentu przekażemy wkrótce)

Wymagania dotyczące testu:

 • test RT-PCR lub antygenowy należy wykonać w Polsce; test RT-PCR powinien być wykonany maksymalnie na 72 godziny przed wjazdem do Turcji, test antygenowy – maksymalnie na 48 godzin przed wjazdem do Turcji
 • okazanie negatywnego wyniku testu będzie warunkowało wejście na pokład samolotu
 • z obowiązku okazania negatywnego wyniku testu zwolnione są dzieci do 6. roku życia
 • zaświadczenie z wynikiem testu musi być wystawione w j. angielskim przez laboratorium oficjalnie uznawane przez Ministerstwo Zdrowia (lista laboratoriów dostępna na: www.gov.pl/web/zdrowie/lista-laboratoriow-covid)

Włochy

Test na COVID-19 (RT-PCR lub antygenowy) jest wymagany.

Test RT-PCR lub antygenowy należy wykonać przed przybyciem do Włoch:

 • dla imprez samolotowych – maksymalnie na 48 godzin przed planowaną godziną lądowania we Włoszech,
 • dla wycieczek autokarowych lub dojazdu własnego – maksymalnie na 48 godzin przed planowaną godziną przekroczenia granicy Włoch (np. dla wycieczki Klasyczne Włochy przekroczenie granicy austriacko-włoskiej planowane jest ok. godz. 5 rano)
 • czas liczony jest od chwili pobrania próbki do badania
 • obowiązek okazania negatywnego wyniku testu dotyczy wszystkich pasażerów, którzy ukończyli 2. rok życia
 • okazanie tych dokumentów będzie warunkowało wejście na pokład samolotu (dla wycieczek autokarowych: do autokaru na głównym miejscu wsiadania)

Włochy Sardynia

Test na COVID-19 (RT-PCR lub antygenowy) jest wymagany.

Wymagania dotyczące testu:

 • test RT-PCR lub antygenowy należy wykonać maksymalnie na 48 godzin przed przybyciem na Sardynię
 • obowiązek okazania negatywnego wyniku testu dotyczy wszystkich pasażerów, którzy ukończyli 2. rok życia
 • okazanie tych dokumentów będzie warunkowało wejście na pokład samolotu

Wyspy Zielonego Przylądka

Test na Covid-19 PCR lub antygenowy jest wymagany.

 • akceptowane są wyniki testów antygenowych i RT-PCR
 • należy okazać zaświadczenie w j. angielskim lub j. portugalskim potwierdzające negatywny wynik testu na COVID-19
 • test należy wykonać w Polsce maksymalnie na 72 godziny przed wylotem na Wyspy Zielonego Przylądka
 • obowiązek okazania negatywnego wyniku testu dotyczy wszystkich pasażerów, którzy ukończyli 7. rok życia
 • obowiązek wykonania testu przed wylotem dotyczy również osób, które przeszły COVID-19 (ozdrowieńcy). W przypadku negatywnego wyniku można podróżować na Wyspy Zielonego Przylądka bez żadnych dodatkowych wymogów. W przypadku pozytywnego wyniku, mimo wyzdrowienia, należy przedstawić dodatkowo 2 poniższe dokumenty:
  • raport medyczny wskazujący datę pierwszego pozytywnego wyniku testu RT-PCR (w j. angielskim lub j. portugalskim), wykonanego co najmniej 15 dni przed podróżą na Wyspy Zielonego Przylądka
  • wynik testu na obecność przeciwciał IgG oraz IgM wykonanego na maks. 72 godziny przed wylotem (dla IgG wymagany wynik pozytywny, dla IgM wymagany wynik negatywny) – test na własny koszt

Osoby przybywające na Wyspy Zielonego Przylądka, u których zostaną stwierdzone objawy wskazujące na zakażenie COVID-19 (gorączka, uporczywy kaszel, trudności w oddychaniu lub inne objawy grypopodobne) będą miały wykonywany test na COVID-19. Koszt (pokrywany przez Klientów) to odpowiednio ok.: 100 EUR za test RT-PCR lub ok. 20 EUR za test antygenowy. Osoby oczekujące na wynik testu przebywają w izolacji, w certyfikowanym ośrodku wskazanym przez służby sanitarne Wysp Zielonego Przylądka.

Zanzibar

Test na Covid-19 jest wymagany.

Wszyscy podróżni udający się na Zanzibar zobowiązani są do okazania po przylocie zaświadczenia o negatywnym wyniku testu RT-PCR na obecność COVID-19. Test powinien być wykonany maksymalnie na 72 godziny przed przylotem na Zanzibar.
Po przylocie na Zanzibar i kontroli pod kątem COVID-19, osoby wykazujące symptomy choroby lub przybywające z krajów wysokiego ryzyka, mogą zostać poproszone o wykonanie szybkiego testu na własny koszt (cena: ok. 25 USD/os.)
na lotnisku na Zanzibarze należy dodatkowo wypełnić kartę informacyjną dotyczącą stanu zdrowia pod kątem COVID-19.

Informujemy, że: Administratorem Twoich danych osobowych jest Biuro Podróży Soleno. z siedzibą w Rabce-Zdrój przy ulicy Orkana 31. Będziemy je przetwarzać tylko w celach, na które wyraziłeś zgodę (zaznaczając odpowiedni checkbox), czyli na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Twoje dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody. Pamiętaj, że zawsze możesz odwołać daną nam zgodę - tą samą drogą jaką ją wyraziłeś, jednakże jej odwołanie nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem. Dodatkowo masz prawo do dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec tego przetwarzania, oraz prawo do przenoszenia danych Masz również prawo wniesienia skargi do organu` nadzorczego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie tych danych może skutkować niemożliwością kontaktu z naszej strony, ponieważ możemy nie wiedzieć kto prosi nas o kontakt.

Informujemy, że Biuro Podróży Soleno Marcin Wujec korzysta z subwencji PFR w ramach Tarczy Finansowej. 

Back To Top